Affordable Luxury

Marks Interior vertegenwoordigt een hoog segment meubellijn tegen betaalbare prijzen. Het uitgebreide assortiment biedt mogelijkheden voor elke ruimte, zowel voor buiten als voor binnen en voor thuis of op het werk. Van een lounge set voor in de tuin of een complete inrichting van kantoorruimte tot kussens, sfeerverlichting en bureau accessoires. Daarnaast is deze meubellijn uitermate geschikt voor de inrichting van een hotel of restaurant. De producten, groots of subtiel, verrijken uw decor en bieden luxe en comfort.

Wat doen wij

Ons team van creatieve ondernemers helpt u graag bij het (her)stijlen van uw interieur, zowel privé als zakelijk. We geven advies en bieden een luxe meubel- en accessoirelijn, waarvan impressies te zien zijn op de website. Op aanvraag is er de mogelijkheid om de gehele catalogus te bekijken via een PDF of brochure.

Wij werken per aanvraag volledig op maat en onze werkwijze is naar wens in te vullen. We komen vrijblijvend langs voor een intake en bespreken samen met u de mogelijkheden. Ons team zet een voorstel op papier met indien gewenst een visuele weergave van de locatie en het meubilair. We leveren de offerte persoonlijk bij u af en wanneer u tevreden bent bespreken we de vervolgstappen.

Frank Marks

Sinds 1987 is Frank ondernemer in de creatieve sector. Binnen zijn eigen reclamebureau liepen de klussen uiteen van grafische vormgeving, branding en advertising tot het ontwerpen en inrichten van tentoonstellingen en retail. De belangstelling voor zowel interieur als exterieur groeide en groeide en na een opleiding binnenhuisontwerp is Frank actief werkzaam in de branche. Zijn pragmatisch denkvermogen in combinatie met meer dan 30 jaar ervaring in de creatieve sector, maakt dat hij voor elke situatie de beste oplossing weet te vinden. Binnen Marks Interior is hij naast visualiser verantwoordelijk voor de logistiek en afhandeling.

Denise Slotboom

Denise weet als geen ander hoe belangrijk het is om te wonen of te werken in een ruimte die bij je past. Zij gelooft dat het juiste interieur het beste in iedereen naar boven haalt. Met bijna 10 jaar ervaring als interieur styliste bij Jan en Monique des Bouvrie heeft zij zich gespecialiseerd in materiaal- en kleurgebruik en haar eigen stijl weten te ontwikkelen. Denise is verantwoordelijk voor de realisatie en zet ideeën om in werkelijkheid. Dankzij een perfecte mix van creativiteit, eigenzinnigheid en inlevingsvermogen creëert zij een persoonlijk en uniek interieur.

Haye Marks

Als sales en account manager is Haye verantwoordelijk voor zowel het eerste contact als het onderhouden van onze relaties. Met zijn open blik ziet hij overal kansen en mogelijkheden. Hij luistert naar de wensen van de klant en neemt hen graag het werk uit handen. Sinds 2019 is hij afgestuurd aan de Hoge Hotelschool The Hague in Amsterdam, waar hij zijn oog voor gastvrijheid en service heeft ontwikkeld. Naast zijn opleiding heeft hij jarenlange ervaring in de horeca- en evenementenbranche in verschillende functies. Interesse voor interieur en design is er altijd al geweest. Hij weet wat mooi is en hoe producten met de juiste presentatie het beste tot hun recht komen.

Brochure(s) aanvragen

www.marksinterior.nl

info@marksinterior.nl

Stuur een Whatsapp

Marksinterior

@Marksinterior

Disclaimer

1.    In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.    Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van deze website. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.    De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.    De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.    Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7.    De copyrights van al het fotomateriaal op de gehele website komen toe aan de fotografen. Tot hen dient men zich te wenden voor het verkrijgen van toestemming voor elk gebruik van fotomateriaal op de site. meer info? Mail naar info@marksinterior.nl

Privacyverklaring

Marks Interior geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Marks Interior. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-11-2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TISKO Webdesign. TISKO Webdesign verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TISKO Webdesign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en  ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TISKO Webdesign is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp en onze webhost TISKO Webdesign. Deze partijen zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door de verzendende partij beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

TISKO Webdesign
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TISKO Webdesign. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TISKO Webdesign heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Marks Interior op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliënt profiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Marks Interior. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Marks Interior
Kerkpad 5, 1411PW Naarden
Mail: info@marksinterior

Contactpersoon voor privacy zaken: F. Marks